CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

LECZENIE

W ramach NFZ oraz komercyjne.

 • konsultacje

 • zabiegi małoinwazyjne

 • operacje

 • implanty

 • stabilizacje

O mnie

Szkolenie neurochirurgiczne rozpocząłem w 1996 roku. Dyplom specjalisty II-go stopnia uzyskałem w 2004 roku. Pracę doktorską pt: „Przydatność dojścia podpotylicznego-zazatokowego w leczeniu operacyjnym dużych guzów kąta mostowo-móżdżkowego” obroniłem w 2003 roku.

Zawodowe doświadczenie zdobywałem w trakcie staży zagranicznych w Szkocji i  Izraelu, regularnie uczestniczę w szkoleniach krajowych i zagranicznych (Niemcy, Czechy, Włochy, Belgia) poszerzając wiedzę i umiejętności (kursy specjalistyczne – mikrochirurgia, neuroendoskopia, chirurgia kręgosłupa, chirurgia guzów kata mostowo-mózdzkowego). Specjalistyczną wiedzę uzupełniam biorąc udział w zjazdach, konferencji naukowych i webinariach.


CHOROBY

Choroby Centralnego Układu Nerwowego wraz z podpunktami:

 • guzy mózgu

  • guzy podstawy czaszki, oponiaki, nerwiaki, glejaki, guzy przerzutowe

 • guzy rdzenia i kanału kręgowego

 • wodogłowie

  • obturacyjne, pozapalne, pourazowe, normotensyjne, zespół Hakima

 • urazy głowy

  • krwiaki, wgłobienia czaszki, plastyka czaszki (odbudowa ubytków)

 • wady naczyniowe – w kooperacji z neuroradiologami

 • tętniaki, naczyniaki, przetoki

 • zespół Arnold-Chiari


Choroby kręgosłupa

 • dyskopatia (mikrodyscektomia, zabiegi z implantami)

  • szyjna, lędźwiowa, piersiowa

 • rwa kulszowa, udowa, barkowa

 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

  • stenozy, kręgozmyki

 • urazy kręgosłupa

  • złamania, zwichnięcia

 • guzy kręgosłupa i kanału kręgowego

 • wertebroplastyka

Nie zajmuję się chirurgią nerwów obwodowych.